Home

 TER WILGEN FONDS 

Wilgenkatjes

VISIETEKST

Na een halve eeuw dienstbaarheid aan de inwoners en de vele verenigingen van Petegem aan de Leie gaan de vzw’s van zaal Ter Wilgen een nieuwe uitdaging aan onder de naam: "Ter Wilgen Fonds".

Als "Ter Wilgen Fonds" stellen we ons ten dienste van alle Deinzenaren.

Met een jaarlijkse projectoproep ondersteunen we doelgroepen die minder kansen krijgen. We gaan niet voor structurele steun maar geven dat extra duwtje dat het verschil kan maken.

Wij hebben daarbij een bijzondere aandacht voor kleinschalige plaatselijke projecten.

Voor ons is elke persoon gelijkwaardig en verdient iedereen gelijke kansen. We staan dan ook open voor alle personen, los van gender, nationaliteit, politieke en religieuze voorkeur. Wij kiezen bewust voor projectsteun en niet voor individuele ondersteuning.

We hopen op deze manier, in de geest van onze stichters, bij te dragen aan een warmere en eerlijkere maatschappij.